วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2552

รายชื่อบุคลากร


1.นายมะยูนิ สามาลูกา
ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอแม่ลาน
2.นายอับดุลฮามิ เจะแว นักวิชาการศึกษา


3.นางสาวนุรฮูดา มะตีเมาะ นักวิชาการศึกษา


4.นายอาคเนย์ ยูโซะ นักวิชาการเงินและบัญชี
5.นางสาวชลธิรา สุมารสิงห์  นักวิชาการเงินและบัญชี